Popping Brain Cells

Three Stars and ASAN?!

Published in the Angelenean Pioneer’s Piola, 2009-2010 Literary Folio
Angeles University Foundation

Walong sinag ng araw na naglalagablab.
Napapaligiran ng tatlong bituing tanglaw.
Mga dayuhan ay dumating at nasilaw,
Mga dakila’y ‘di ka hayaang mabihag.

Perlas ng Silangan ika’y maituturing.… read more